Savez proizvođača rakije

U niz sajtova koje smo uradili poslednjih meseci stao je i sajt za Savez proizvođača rakije Srbije. Dizajn je rađen prema njihovom konkretnom zahtevu, a tehnologija je opet bila CNS, PHP. Kao i kod vinara, i za proizvođače rakije je urađena berza na koju svi članovi Savez mogu da postave svoje oglase. Ona će postati aktivna tokom naredne nedelje.

Sajt je već aktivan, ali ćemo ga u narednom periodu još dopunjavati i proširivati sadržaje. Naravno, postoji ćirilična i latinična verzija, kao i verzija na engleskom jeziku.