Izložba "Tri boje vina"

Izložba „Tri boje vina – čovek i vino“ trajaće od 7. marta do 10. aprila u Zavičajnom muzeju u Paraćinu. Ova multidisciplinarna izložba obuhvata botanički, agrikulturni, istorijski i etnološki aspekt uzgajanja vinove loze i proizvodnje i upotrebe vina. Takođe, predstavlja i sveobuhvatne informacije o kulturološki i civilizacijski veoma rasprostranjenom piću. Vino je neraskidivo povezano sa prirodom i prirodnim procesima. Vino ima višestruki značaj za čoveka, ne samo kao napitak, već i kao civilizacijski faktor.

Postavka obuhvata herbarijumski materijal, vizuelni prikaz različitih vina i fotografije snimljene na orginalnim lokacijama. Tu su i karte, crteži, kao i audio – vizuelne i digitalne instalacije. Na izložbi možete saznati kako je čovek od divlje loze „stvorio“ pitomu. Koje su osnovne razlike između belog, crvenog i roze vina. Zašto je to neobično „pivo sa planina“ u Asiriji postalo statusni simbol, a u Antičkoj Grčkoj filozofsko piće. Šta je to „đavolsko vino“ i kako je ugljen dioksid proslavio pokrajinu Šampanj.

Ali, uprkos putu vina kroz civilizacijske uspone i padove, i hiljadama godina duge vinske kulture, ovaj napitak ne bi postojao da nije same Prirode. Jer, za svako vino, bilo da je ono dobro ili loše, neophodna je jedna biljka i jedna gljiva: vinova loza i kvaščeva gljivica, bez njih nema ni vina. A čarobna formula koja, bez razlike, utire put svim vinima ovoga sveta vrlo je jednostavna – zove se alkoholno vrenje i u potpunosti je dar Prirode.

Autori izložbe su Desa Đorđević Milutinović i Aleksandra Maran Stevanović.