Nalivnik

Klijenti sa kojima radimo su uvek zadovoljni. I uvek nam se opet jave da naruče nove serije nalivnika. Tako se, posle nepunih pet meseci, opet javila i vinarija Deurić iz Male Remete. Ovog puta su naručili dvostruku količinu. Kažu iz vinarije: “Da se ne cimamo svaki čas!”.