Proizvodnja za vinariju Trivanović
Nalivnik

Proizvodnja nalivnika je nastavljena… Uradili smo novu seriju: nalivnik i kutijica za vinariju Trivanović iz Šida. Vinarska kuća sa kojom sarađujemo već dosta dugo. I ranije smo za njih radili propagandni materijal, a pre par godina smo uradili i sajt. Očigledno je da su Trivanovići zadovoljni našim uslugama, jer saradnju nastavljamo i produbljujemo na razne načine…